Счетоводна къща Мидас Консулт

Отиване към съдържанието

Главно меню

ЦЕНИ

Месечна цена при сключен договор за абонаментно счетоводно обслужване:

Фирми, занимаващи се само с услуги:
- фирми с до 30 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 50 лв.
- фирми с
от 30 до 80 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 100 лв.
- фирми с
от 80 до 160 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС -150 лв.
- фирми с
от 160 до 250 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 200 лв.
- фирми с над 250 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 240 лв.
- на фирми с до 30 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 100 лв.
- фирми с
от30 до 80 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 180 лв.
- фирми с
от 80 до 160 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 250 лв.
- фирми с
от 160 до 250 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 300 лв.
- фирми с над 250 документа месечно,
регистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 360 лв.

Фирми, занимаващи се с търговия или комбинирано търговия и услуги:
- фирми с до 30 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 100 лв.
- фирми с от
30 до 80 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 150 лв.
- фирми с
от 80 до 160 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 200 лв.
- фирми с
от 160 до 250 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 250 лв.
- фирми с над 250 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 290 лв.
- на фирми с до 30 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 160 лв.
- фирми с
от 30 до 80 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 250 лв.
- фирми с
от 80 до 160 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 330 лв.
- фирми с
от 160 до 250 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 400 лв.
- фирми с над 250 документа месечно,
регистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 500 лв.

Цени за фирми, занимаващи се с производство или строителство:
- фирми с до 30 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 120 лв.
- фирми с
от 30 до 80 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 180 лв.
- фирми с
от 80 до 160 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 230 лв.
- фирми с
от 160 до 250 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - 300 лв.
- фирми с над 250 документа месечно, нерегистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 330 лв.
- фирми с до 30 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 200 лв.
- фирми с
от 30 до 80 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 300 лв.
- фирми с
от 80 до 160 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - 400 лв.
- фирми с от 16
0 до 250 документа, месечно регистрирани по ЗДДС - 500 лв.
- фирми с над 250 документа месечно, регистрирани по ЗДДС - по договаряне, минимум 600 лв.

Посочените цени са при средносписъчен брой на персонала - 10 човека. При по-голям брой се добавят 10 лева на месец.
За вземане на документи от офиса на клиента се добавят 20 лева за всеки отделен случай.

*"Документ" е една счетоводна операция, документираща стопанската дейност на клиента. Може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер или друг документ!


Еднократни счетоводни услуги за клиенти без абонамент

Годишно счетоводно и данъчно приключване, съставяне на годишен финансов отчет
- фирми с до 50 документа годишно - 100 лв.
- фирми с до 100 документа годишно - 150 лв.
- фирми с над 100 документа годишно- по договаряне.
- Подаване на декларация - 20 лв.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню